Fra Idè til virkelighet
Fra Idè til virkelighet
Slider
Conrad Hilton
"Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don't quit."

Våre selskaper

Vi investerer i små og mellomstore selskaper, samt egenutviklet portefølje

  • 1

Bransjefordeling

Eiendom

Varehandel

Tjeneste/IT

Vi gjør god butikk bedre

Siden oppstarten i 2013 har vi fokusert på å gi våre selskaper en kombinasjon av kompetanse og kapital.

Enkelte prosjekter starter ved tegnebordet, og vi går fra ide til ferdig selskap, gjerne sammen med strategiske partnere.

Fra ide til virkelighet

Vår grunnkompetanse er innenfor IT, digital markedsføring og økonomi. Noe som gir oss en god grobunn ved oppstartsprosjekter.