Vi gjør god butikk bedre !

A H E er et venture selskap som utvikler og kommersialiserer nye produkter og tjenester innen varehandel.


Vi er en typisk seriegründerbedrift og bidrar med vår erfaring og særskilte kompetanse for våre kunder når det gjelder utvikling av konsepter og tjenester. Med oss på laget gjør vi gode ideer om til lønnsomme konsepter og bedrifter. 

 

Vi har siden oppstart i 2007 vært opptatt av å skape merverdi og gevinst for våre kunder som ønsker en gjennomføring av sine ideer og konsepter. Vi investerer hovedsakelig i små og nystartede bedrifter i tidlig fase eller bedrifter i snuoperasjoner. Sammen går vi fra idé, utvikling og markedsføring til ferdig tjeneste og selskap i drift.
Med oss som på laget gjør vi i fellesskap god butikk bedre.

A H E utvikler også egne prosjekter og konsepter hvor vi tilbyr investorer en flott mulighet for samarbeid og felles verdiskapning. Vår unike kombinasjon av gode ideer, markedsførings-ferdigheter og kapital gjør at vi lykkes med å utvikle forretningsideer og nettbutikker.

AHE har lang og variert erfaring i å se på forbedringpotensialet og mer effektive løsninger hos våre kunder, og er alltid på utkikk etter nye ideer med stort potensiale.

Vi holder til i Skien, Telemark.